ATD Vierde Wereld: STOP ARMOEDE

Hallo allemaal

Waarschijnlijk hebben jullie al ergens vernomen dat we met koor Weerklank en ATD Vierde Wereld-Kust een korenoptreden plannen op zondag 15 oktober in het kader van de 2017 Stop Armoede-campagne van ATD Vierde Wereld. Dit concert vindt plaats in het kader van de Werelddag van verzet tegen extreme armoede.

Dit project wordt mee ondersteund door de Werkgroep ‘17oktober’-Oostende.

Daarom durven we jullie graag (en met enige aandrangJ) vragen om aan dit initiatief de nodige ruchtbaarheid te geven in eigen kringen!

We bieden dit concert gratis aan, maar willen graag een bevestiging van aanwezigheid zien via ‘weerklankkoor@gmail.com’.

Hartelijk welkom op zondag 15 oktober van 15 tot 17 u. in Zaal Vuurtoren, Thomas van Loostraat 32 op den Opex!

Groetjes namens Weerklank en ATD Vierde Wereld-Kust

Liesbeth Cornillie (0491 07 07 53)
Johan Vervaeke (0499 43 43 64)

stoparmoede

Advertenties